Aprovació definitiva Ordenança general de subvencions

Dijous, 5 de de maig de 2016 a les 10:00

Durant el termini d'informació publica ha estat exposat l'expedient relatiu a l'aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de subvencions de Collsuspina, que fou aprovat inicialment per acord del Ple del dia 17 de març de 2016. 
 
Transcorregut el termini sense que s'hagin presentat reclamacions, l'acord d'aprovació inicial ha esdevingut definitiu.

Darrera actualització: 29.04.2019 | 13:31