Aprovació definitiva modificació pressupost 2/2015

Dimecres, 29 de de juliol de 2015 a les 10:00

Per acord del Ple de la Corporació adoptat en sessió extraordinària del dia 25 de juny de 2015, es va aprovar l'expedient de modificació de crèdit numero 2/2015, el qual ha estat publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, del dia 1 de juliol de 2015.  
 
Durant el termini de 15 dies hàbils, l'expedient 2/2015 ha estat exposat al públic als efectes de la presentació de reclamacions i no se n'hi ha presentat cap i en conseqüència ha quedat definitivament aprovat.

Darrera actualització: 29.04.2019 | 13:38