Acta de constitució del Tribunal i del desenvolupament del procediment selectiu de Secretaria-Intervenció amb caràcter interí. Acta núm. 2

Dijous, 15 de setembre de 2022 a les 17:59

Procés selectiu: Secretaria-Intervenció amb caràcter interí

ASSISTENTS

Membres del Tribunal

  • Sra. Anna Ferrera i Font – Presidenta titular
  • Sr. Joan Carles Gelabert Canelles – Vocal Titular, designat per la Direcció General d’Administració Local
  • Sra. Eva Ortiz Tudela - Secretaria i Vocal Titular

ORDRE DEL DIA

  1. Realització de la prova de català i correcció.
  2. Realització de la prova teòrica-pràctica per part de les persones aspirants, i la seva correcció.
  3. Valoració de mèrits de les persones que superin la fase d’oposició.
Darrera actualització: 14.06.2023 | 14:04