Beques per a la recerca i la innovació en els àmbits de les arts visuals, de l'arquitectura i el disseny, de les arts escèniques, de la música, del pensament i dels jocs de taula (CLT019)

Dimarts, 11 de juliol de 2023

QUI: Ciutadania.
COM: Per internet. 
QUAN: De l'11/07/2023 al 24/07/2023 a les 14.00h.

Són beques per  promoure el treball individual d'una persona física o el treball d'agrupacions de persones físiques sense personalitat jurídica en un projecte de recerca, innovació, investigació i experimentació, que representi una aportació de continguts i una conceptualització dels llenguatges en els àmbits de les arts visuals de l'arquitectura i el disseny, de les arts escèniques, de la música, del pensament i dels jocs de taula.

Què és?

L’objecte d’aquestes beques és promoure el treball individual d'una persona física o el treball d'agrupacions de persones físiques sense personalitat jurídica en un projecte de recerca, innovació, investigació i experimentació, que representi una aportació de continguts i una conceptualització dels llenguatges en els àmbits de les arts visuals de l'arquitectura i el disseny, de les arts escèniques, de la música, del pensament i dels jocs de taula.

IMPORTANT: el treball s'ha de fer durant l'any de concessió de la beca.

Les modalitats de subvenció són les següents:

  1. Beques per a projectes de recerca i innovació en qualsevol dels llenguatges artístics contemporanis en l'àmbit de les arts visuals i de l'arquitectura i el disseny. Aquesta modalitat de beques dona suport a la conceptualització, la creació i el desenvolupament del projecte artístic previ a la producció.
  2. Beques per a projectes de recerca i innovació en l'àmbit de les arts escèniques. Aquesta modalitat de beques dona suport a projectes de recerca, innovació i creació en l'àmbit de la dansa, el teatre i el circ que comportin un treball d'investigació dels llenguatges artístics sobre els quals es treballa, vinculats o no a una producció. En el cas de processos de creació d'espectacles, només es dona suport a la concepció de la idea i a tota la investigació i experimentació prèvia a la producció.
  3. Beques per a projectes de recerca i innovació en l'àmbit de la música. Aquesta modalitat de beques dona suport a la creació compositiva d'obres originals, excepte les revisions, versions o instrumentacions posteriors d'obres del mateix autor o d'obres preexistents d'altres autors. El resultat final ha de ser una partitura; en el cas d'obres electroacústiques que no tinguin partitura, el resultat ha de ser una creació en un suport d'àudio.
  4. Beques per a projectes de recerca promoguts per investigadors, pensadors, crítics, historiadors, comissaris, etc., que duguin a terme un treball d'investigació teòric en els àmbits de la cultura artística, humanista, del pensament i dels nous sectors creatius, amb la finalitat de presentar-lo públicament.
  5. Beques per a projectes de recerca que promoguin la creació de jocs de taula originals concebuts com a eina de socialització, integració i aprenentatge i amb una temàtica cultural, tant si estan vinculats a una edició i posterior producció del joc de taula com si no. S'entén per joc de taula el joc que se sol jugar al voltant d'una taula o superfície similar amb un tauler, daus, fitxes, naips o altres elements, i en què intervenen generalment l'atzar i l'estratègia, a partir d'un reglament establert. En el cas de processos que finalitzen amb l'edició i la posterior producció de jocs de taula, només es dona suport a la concepció i desenvolupament de la idea inicial i a tota la investigació i l'experimentació prèvia del procés (concepció de la ronda del joc i les opcions dels jugadors i jugadores, definició de l'estructura bàsica, els components, les mecàniques i les regles de joc i del primer prototip, procés de testeig, etc.).

Els projectes es poden fer en la submodalitat de residència. Es tracta de projectes que es duguin a terme en col·laboració amb una institució cultural o de recerca amb una trajectòria reconeguda en l'àmbit de la recerca, d'àmbit públic o privat, que ha de posar a disposició de l'investigador o creador els recursos necessaris per desenvolupar el seu treball, així com fer-ne el seguiment i la valoració. No s'entenen com a residències els treballs i projectes desenvolupats en espais propis.

Important: En cas de no fer servir el model normalitzat de projecte, heu d’indicar clarament a quina de les quatre modalitats us presenteu (arts visuals, arts escèniques, música, investigació teòrica, jocs de taula).

No es pot concedir la beca a qui hagi obtingut una altra beca d'aquesta línia dues vegades consecutives o més de tres beques d'aquesta línia en els darrers cinc anys.

Darrera actualització: 10.07.2023 | 15:02