Execució pressupostària

Dijous, 18 de gener de 2018

Es pot consultar la informació de l'execució del pressupost de l'Ajuntament de Collsuspina.

El pressupost és el reflex financer de l'estratègia i prioritats municipals, on mitjançant el model de Pressupost Executiu, els recursos pressupostaris s'assignen a aquells programes i actuacions que permeten avançar en un major grau envers els objectius definits. En aquesta secció podràs consultar l'estat d'execució del pressupost.

Darrera actualització: 9.03.2021 | 05:55