Compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària

Dijous, 18 de gener de 2018 a les 00:01

Es pots consultar els informes d'intervenció en relació al compliment per part de l'ens dels objectius d'estabilitat pressupostària que marca la llei.

NOTA IMPORTANT:

No s'ha publicat l'informe del 2019. Un cop s’aprovi el pressupost d’aquest exercici es publicarà informació d’aquest tipus (per ara tenim el pressupost prorratejat).

Darrera actualització: 21.02.2020 | 10:42