Inventari general

El patrimoni dels ens locals és constituït per tots els béns i drets que els pertanyen, sigui quina sigui la seva naturalesa i el títol d’adquisició. En aquest apartat es recull el darrer Inventari municipal de béns (inventari general consolidat) aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Collsuspina.

S'adjunta el resum Inventari municipal de l'exercici 2018. Es va aprovar el compte de patrimoni de l'exercici 2018 pel Ple el dia 29 d'agost de 2019.

Darrera actualització: 10.01.2020 | 14:33
Darrera actualització: 10.01.2020 | 14:33