Calendaris fiscals

Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024


IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - NO DOMICILIATS:
Dates de pagament: 02/05/2024 - 05/07/2024.
Càrrec domiciliació: 01/07/2024.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 1A FRACCIÓ - DOMICILIATS​:
Càrrec domiciliació: 02/05/2024.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 2A FRACCIÓ - DOMICILIATS:
Càrrec domiciliació: 01/10/2024.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS:
Dates de pagament: 02/09/2024 - 04/11/2024.
Càrrec domiciliació: 04/11/2024.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS CONSTRUÏTS:
Dates de pagament: 02/09/2024 - 04/11/2024.
Càrrec domiciliació: 04/11/2023.

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA:
Dates de pagament: 01/03/2024 - 03/05/2024.
Càrrec domiciliació: 02/05/2024.

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES:
Dates de pagament: 16/09/2024 - 18/11/2024.
Càrrec domiciliació: 04/11/2024.

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS:
Dates de pagament: 02/05/2024 - 05/07/2024.
Càrrec domiciliació: 01/07/2024.

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS:
Dates de pagament: 02/05/2024 - 05/07/2024.
Càrrec domiciliació: 01/07/2024.

TAXA SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL:
Dates de pagament: 02/05/2024 - 05/07/2024.
Càrrec domiciliació: 01/07/2024.

Darrera actualització: 9.04.2024 | 14:44
Darrera actualització: 9.04.2024 | 14:44