Calendaris fiscals

Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - NO DOMICILIATS:
04/05/2020 - 01/09/2020.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 1A FRACCIÓ - DOMICILIATS​:
01/09/2020.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 2A FRACCIÓ - DOMICILIATS:
01/12/2020.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS:
04/09/2020 - 05/11/2020.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS CONSTRUÏTS:
04/09/2020 - 05/11/2020.

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA:
02/03/2020 - 02/06/2020.

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES:
18/09/2020 - 18/11/2020.

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS:
04/05/2020 - 01/09/2020.

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS:
01/09/2020 - 02/11/2020.

TAXA SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL:
04/05/2020 - 06/07/2020.

Darrera actualització: 14.05.2020 | 13:29
Darrera actualització: 14.05.2020 | 13:29