Calendaris fiscals

Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 1A FRACCIÓ - DOMICILIATS:
Càrrec domiciliació: 02/05/2019

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS -NO DOMICILIATS:
Data inici: 02/05/2019
Data final: 02/07/2019
Càrrec domiciliació: 01/07/2019

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 2A FRACCIÓ - DOMICILIATS:
Càrrec domiciliació: 01/10/2019

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS:
Data inici: 05/09/2019
Data final: 05/11/2019
Càrrec domiciliació: 04/11/2019

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS CONSTRUÏTS:
Data inici: 05/09/2019
Data final: 05/11/2019
Càrrec domiciliació: 04/11/2019

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA:
Data inici: 01/03/2019
Data final: 02/05/2019
Càrrec domiciliació: 02/05/2019

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES:
Data inici: 19/09/2019
Data final: 19/11/2019
Càrrec domiciliació: 04/11/2019

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS:
Data inici: 02/05/2019
Data final: 02/07/2019
Càrrec domiciliació: 01/07/2019

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS:
Data inici: 02/05/2019
Data final: 02/07/2019
Càrrec domiciliació: 01/07/2019

TAXA SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL:
Data inici: 02/05/2019
Data final: 02/07/2019
Càrrec domiciliació: 01/07/2019

Darrera actualització: 02.05.2019 | 15:56
Darrera actualització: 02.05.2019 | 15:56