Calendaris fiscals

Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 1A FRACCIÓ - DOMICILIATS​:
Càrrec domiciliació: 04/05/2020

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - NO DOMICILIATS:
Data inici: 04/05/2020
Data final: 06/07/2020
Càrrec domiciliació: 01/07/2020

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 2A FRACCIÓ - DOMICILIATS:
Càrrec domiciliació: 01/10/2020

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS:
Data inici: 04/09/2020
Data final: 05/11/2020
Càrrec domiciliació: 02/11/2020

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS CONSTRUÏTS:
Data inici: 04/09/2020
Data final: 05/11/2020
Càrrec domiciliació: 02/11/2020

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA:
Data inici: 02/03/2020
Data final: 04/05/2020
Càrrec domiciliació: 04/05/2020

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES:
Data inici: 18/09/2020
Data final: 18/11/2020
Càrrec domiciliació: 02/11/2020

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS:
Data inici: 04/05/2020
Data final: 06/07/2020
Càrrec domiciliació: 01/07/2020

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS:
Data inici: 04/05/2020
Data final: 06/07/2020
Càrrec domiciliació: 01/07/2020

TAXA SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL:
Data inici: 04/05/2020
Data final: 06/07/2020
Càrrec domiciliació: 01/07/2020

Darrera actualització: 10.01.2020 | 14:11
Darrera actualització: 10.01.2020 | 14:11