Convocatòria Ple municipal. 28 de novembre de 2019

Dilluns, 25 de novembre de 2019 a les 18:05

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors, si escau.
2. Aprovació de les dates en qué s'han de celebrar les festes locals.
3. Aprovació definitiva del PAU, Número 3, del raval Picanyol.
4. Aprovació del projecte de la instal.lació de plaques, a l'escola "Els ventets".
5. Donar compte de la presentació dels projectes presentats, al PUOSC 2020-2024.
6. Dació de les resolucions preses per la JGL.
7. Assumptes Urgents.
8. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 19.12.2019 | 12:42