Ple ordinari 29 de juny de 2017

Dijous, 29 de juny de 2017 a les 19:45

Ple ordinari amb aquest ordre del dia:

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

2. Donar compte de les resolucions.

3. Donar compte de l'estat d'execució del pressupost.

4. Donar coneixament de l'informe d'intervenció sobre el compliment de la llei 15/2010, de modificació de la llei 3/2004, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials.

5. Aprovació del Compte General exercici 2016.

6. Informar favorablement a la proposta de canvi de nom de l'escola de Collsuspina.

7. Aprovació de la proposta de festes locals per a l'any 2018.

8. Mocions, precs i preguntes.

Darrera actualització: 10.03.2018 | 07:27