Ple Extraordinari i urgent. 17 de juliol de 2023

Dilluns, 17 de juliol de 2023

Ple extraordinari i urgent (Ple de Cartipàs) amb aquest ORDRE DEL DIA

1.- Donar compte de les resolucions de l'alcaldessa en matèria de nomenaments.
2.- Aprovació del règim de sessions ordinàries del Ple.
3.- Aprovació de la constitució dels grups municipals.
4.- Aprovació de la designació de representants en òrgans col·legiats.
5.- Aprovació de la Comissió especial de comptes.
6.- Aprovació de l'establiment de règim de dedicacions i retribucions dels membres de la Corporació.

Darrera actualització: 20.10.2023 | 18:15