Convocatòria Ple municipal 2 d'agost de 2018

Dimarts, 24 de juliol de 2018 a les 12:18

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
2. Donar compte de les resolucions.
3. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost.
4. Aprovació si s’escau, de l’expedient de modificació de pressupost 2/2018.
5. Aprovació del número Padró Habitants.
6. Donar compte de l’increment de l’1,5% de les retribucions de personal al servei del sector públic des de gener de 2018.
7. Donar compte de l’aprovació del projecte Millora de camins.
8. Mocions, precs i preguntes.

Darrera actualització: 10.08.2018 | 12:53