Acta de la sessió de la Junta de Govern Local. 29 d'abril de 2021

Divendres, 30 d’abril de 2021

ORDRE DEL DIA

PRIMER. Aprovar, si s'escau, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de la Junta de Govern Local de data 15 d'abril de 2021.
S'aprova per unanimitat dels assistents.

SEGON. Aprovar, si s'escau, les obligacions corresponents del mes d'abril restants registrades a l'Ajuntament.
L'Alcalde troba a faltar la factura de 3.600 euros del Jordi Morros, de la del projecte del camí de Sant Cugat.
El Secretari comenta que afegirà la factura a la present relació si es comprova que no hi ha cap problema.
S'aprova per unanimitat dels assistents.

TERCER. Donar compte de les instàncies registrades al Registre des de l'anterior Junta de Govern Local a l'actual.
- Instàncies 458/2021 i 459/2021. El Secretari hi està a sobre i hi donarà solució lo més ràpid possible. Ja ha parlat amb els ambdós interessats.
- Instància 465/2021: ja s'ha parlat amb l'equip de govern, i es dona per resposta.
- Instància 488/2021: El Secretari es mirarà la legislació i, un cop ho comuniqui al govern i estigui validat, ho comunicarà a la persona in-teressada.
- Instància 489/2021: resposta afirmativa, assenyalant que s'avisi un dia abans de l'inici de la simulació a l'Alcalde.
- Instància 498/2021: es donarà resposta que si es vol fer l'activitat es-portiva, que es faci al pati de l'escola, ja que el local Ramon Cabanas és un centre cívic, no esportiu i no correspon fer aquesta activitat al local social. També en atenció a les mesures per la COVID-19.

Darrera actualització: 22.11.2021 | 18:37