Pla director abastament aigua potable

Diumenge, 28 de febrer de 2016

Analitza amb una visió integradora tot l’abastament d’aigua potable del municipi de Collsuspina

L’objecte fixat en la redacció d’aquest Pla Director consisteix en reunir la informació sobre les
instal·lacions del servei, descriure-les, preveure la demanda que hauran de satisfer tant en l’actualitat
com a mig i llarg termini, i en base a aquesta previsió analitzar la capacitat que presenten en relació a
la demanda que es preveu satisfer, segons els dèficits o els excedents que resultin d’aquesta
comparació proposar una configuració definitiva de les instal·lacions.

Darrera actualització: 10.03.2016 | 19:34