Pacificació del carrer Major 2016

Divendres, 11 de març de 2016

Per què volem pacificar el carrer Major?

Per què volem fer-ho amb participació?

Com hi podeu participar?

Què es un Consell Assessor?

Quin són membres del Consell

Qui en pot formar part?

Com funciona?

Per què volem pacificar el carrer Major?

Un dels principals atractius del nostre poble és el contacte amb la natura i la tranquil·litat però l’afluència massiva de vehicles al carrer Major en determinats moments els posa en perill: els cotxes substitueixen a les persones i perdem espai per passejar, xerrar o jugar.

Des de l’ajuntament, creiem que Collsuspina no ha de renunciar a aquesta tranquil·litat ni tampoc a rebre visitants. Volem buscar la millor manera de pacificar el carrer Major escoltant el que hi teniu a dir els veïns i veïnes.

Per què volem fer-ho amb participació?

Ens proposem combinar el treball tècnic amb un debat ciutadà constructiu i transparent per aconseguir, a través del diàleg entre ciutadania i representants locals, un projecte de pacificació compartit. Més enllà d’aquest projecte, la voluntat de l’equip de govern municipal és treballar aspectes decisius de la vida del poble incorporant el debat ciutadà, enfortint la democràcia local. És per això que hem decidit crear un “Consell assessor” que aporti diferents mirades sobre els problemes o actuacions que se li plantegin.

Com hi podeu participar?

L’1 de setembre es farà una presentació a la què estan convidats tots els veïns i veïnes de Collsuspina. A més d’explicar el conjunt del procés i com participar, hi haurà una primera pluja d’idees entorn a la pacificació del carrer Major i es farà el primer pas per posar en marxa el Consell assessor entre aquells/es interessats/des a formar-ne part.

Fent aportacions individuals

Del 15 d’agost al 15 de setembre podreu fer arribar les vostres propostes i suggeriments a la bústia que trobareu col·locada:

- del dia 15 d’agost al dia 2 de setembre a la piscina municipal.
- del dia 3 al 15 de setembre a l’edifici de l’ajuntament.

Podeu fer-ho simplement escrivint la vostra aportació i desant-la a la bústia o bé, baixant-vos el díptic d’inici del procés per escriure la vostra opinió.

Díptic

També podeu enviar un missatge a collsuspina@diba.cat posant a l’assumpte “Carrer Major”.

A través del Consell assessor

El Consell farà dues reunions per definir els diferents elements a tenir en compte per a la pacificació del carrer Major i les actuacions possibles.

El tercer moment serà de presentació de conclusions i de la proposta (o propostes) resultants. 

El Consell Assessor de Collsuspina 

· Què és?

El Consell Assessor de Collsuspina és un espai de consulta i debat públic a qui que el govern municipal plantejarà temes sobre els quals vol conèixer el parer dels habitants de Collsuspina.

· Qui són membres del Consell?

El Consell el formen unes 15 persones del municipi que, procedents d’entitats, institucions o a títol individual, aporten les seves diferents visions. És important cercar la pluralitat en la seva composició i per tant, que hi hagi persones que puguin parlar des de l’àmbit de l’ensenyament, la cultura, l’urbanisme, el medi ambient, la promoció turística, l’economia, etc.

Està presidit per l’alcalde i també en són membres un representant de cada grup polític municipal.

· … I qui en pot formar part?

El Consell ha de ser viu, de manera que en el seu funcionament preveu la renovació dels seus membres, tant pel que fa a referents d’entitats com a persones.

Per a la renovació de càrrecs i membres s’estableix un sistema biennal en el que s’estudiarà l’entrada de les persones que hagin demanat ser membres i la sortida/substitució d’aquelles que no hagin assistit a la meitat de les reunions convocades sense haver excusat la seva presència. Cada quatre anys, la renovació haurà de coincidir necessàriament amb el canvi de mandat municipal.

Les persones i entitats interessades en formar-ne part hauran de sol·licitar la seva incorporació al Consell mitjançant escrit dirigit a l’Alcaldia per correu electrònic a collsuspina@diba.cat o al Registre municipal.

· Com funciona?

Es reuneix sempre que es consideri necessari però ho farà al menys un cop l’any per a fer balanç de l’acció municipal i recollir les recomanacions dels i les membres del consell sobre accions per al següent any.

De forma prioritària, s’intentarà que les recomanacions del consell siguin per consens. En cas que aquest no sigui possible, es farà una votació i es recolliran els vots particulars (els arguments dels qui defensen o rebutgen una determinada recomanació).

Donat que a l’ajuntament, la legitimitat per prendre decisions correspon al govern i al ple municipal, les recomanacions del consell han de ser traslladades i aprovades, si s’escau, a aquests òrgans per a ser executades.

La composició del Consell i les actes de les seves reunions seran públiques. Tots els collsuspinencs i collsuspinenques podran trobar aquesta informació en aquest web municipal o bé, demanar-la a les dependències municipals.

Darrera actualització: 22.12.2022 | 11:59