Pla d'actuació Municipal 2015-2019

Dimecres, 10 de juny de 2015

Aquestes són les nostres prioritats per aquesta legislatura

Escola: Executar l’obra i fer el trasllat dels alumnes tant aviat com sigui possible, i seguir donant suport a la comunitat educativa en tot el que ens sigui possible.

Clavegueram: Un dels punts més negres de la situació mediambiental de Collsuspina és l’abocament de les aigües residuals a les lleres dels torrents, i sobretot la que va a parar al camí de l’Espina. Per això estem treballant amb l’ACA per eliminar aquest punt negre i trobar l’opció que millor ens escaigui a

Enllumenat públic: Una de les partides pressupostàries que volem reduir és la despesa en enllumenat públic. La tecnologia LED és la línia que volem treballar. Uns estalvis de quasi un 30% a nivell econòmic i una reducció de la petjada ecològica.

Millora de l’accessibilitat al nucli antic i camí de les casetes: L’entrada del poble, que deu datar dels anys 60, ja està més que obsoleta. Creiem que seria interessant millorar els accessos amb la construcció d’unes mitges llunes a cada costat de la carretera, que facilitin l’entrada i sortida del poble sense haver d’aturar-nos al mig de la carretera.

Eix Nacional: En els propers mesos i anys Catalunya ha de culminar el procés d’emancipació nacional. Nosaltres volem estar al costat del nostre poble, treballant per la llibertat total de la nostra nació, del país sencer.

Moianès: Després de l’aprovació de la llei de creació de la comarca del moianès, ara tenim la feina de crear un Consell Comarcal amb vocació de servei a les persones i al territori, i Collsuspina ha de ser-hi representat per vetllar perquè en cap cas no minvi la nostra autonomia local. Volem seguir decidint les polítiques que han d’aplicar-se al nostre poble amb absoluta independència, però creiem fermament que cal estar dins del Consell Comarcal del Moianès i aprofitar les sinèrgies que pot generar aquest ens, ja sigui en serveis directes a tots vosaltres, o indirectament en els serveis mancomunats que se’n deriven i que també poden generar estalvis

Darrera actualització: 10.03.2016 | 19:35