Convocatòria de la sessió de la Junta de Govern Local. 1 d'octubre de 2021

Dijous, 30 de setembre de 2021

ORDRE DEL DIA

PRIMER. Aprovar, si s'escau, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de la Junta de Govern Local de data 16 de setembre de 2021.
SEGON. Aprovar, si s'escau, les obligacions corresponents des de l'úl-tima Junta de Govern Local a l'actual.

Darrera actualització: 3.02.2022 | 12:11