Acta de la sessió de la Junta de Govern Local. 23 de desembre de 2021

Divendres, 24 de desembre de 2021

ORDRE DEL DIA

PRIMER. Aprovar, si s'escau, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de 10 de desembre de 2021.
S'aprova per unanimitat dels assistents.

SEGON. Aprovar, si s'escau, la relació de factures corresponents.
S'aprova per unanimitat dels assistents.

TERCER. Aprovar, si s'escau, la concessió de subvencions en matèria d'ajuts per la quota de l'AMPA, material escolar i sortides i/o colònies pel curs 2021-2022.
S'aprova per unanimitat dels assistents.

QUART. Donar compte de les instàncies entrades a Registre des de l'anterior Junta de Govern Local a l'actual.
Els regidors/es queden assabentats.

Darrera actualització: 3.02.2022 | 11:58