Acta de la sessió de la Junta de Govern Local. 16 de setembre de 2021

Divendres, 17 de setembre de 2021

ORDRE DEL DIA

PRIMER. Aprovar, si s'escau, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de la Junta de Govern Local de data 1 de setembre de 2021.
S'aprova per unanimitat dels assistents.

SEGON. Aprovar, si s'escau, les obligacions corresponents des de l'an-terior Junta de Govern Local a l'actual.
Es retira la factura de CATALONIA SAFETY WATER per comprovació de la prestació efectiva del servei.
S'incorpora a la relació de factures una factura de 179,00 euros de Teresa Alsina.
S'aprova per unanimitat dels assistents.

TERCER. Donar compte de les instàncies registrades al Registre des de l'anterior Junta de Govern Local a l'actual.

Darrera actualització: 22.11.2021 | 18:05