Acta de la sessió de la Junta de Govern Local. 11 de novembre de 2021

Divendres, 12 de novembre de 2021

ORDRE DEL DIA

PRIMER. Aprovar, si s'escau, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
S'aprova per unanimitat dels assistents.

SEGON. Aprovar, si s'escau, la llicència urbanística sotmesa al règim de comunicació prèvia d'obres, per el tancament del pati interior de l'habitatge situat al Carrer Nou número 14, de Collsuspina.
S'aprova per unanimitat dels assistents.

TERCER. Aprovar, si s'escau, les obligacions corresponents des de l'anterior Junta de Govern Local a l'actual.
El regidor Eloi Oller s'afegeix a la sessió.
S'aprova per unanimitat dels assistents.

QUART. Donar compte de les instàncies presentades per Registre des de l'anterior Junta de Govern Local a l'actual.
Els assistents es donen per assabentats.

Darrera actualització: 3.02.2022 | 11:54