S'aprova la designació de nou membres de les taules electorals, per a les eleccions del 14 de febrer de 2021 del Parlament de Catalunya

Dimecres, 10 de febrer de 2021 a les 21:30

En la sessió plenària es debat i s'acorda la designació de nou membres de les taules electorals, per a les eleccions del 14 de febrer de 2021 del Parlament de Catalunya i se'n realitza el sorteig.

Celebrada la sessió extraordinària de la Corporació amb aquest ordre del dia:

PRIMER. Pronunciament del Ple sobre la urgència de la sessió.
SEGON. Aprovació, si s'escau, de la designació de nou membres de les taules electorals, per a les eleccions del 14 de febrer de 2021 del Parlament de Catalunya, en atenció a cobrir les vacants que s'estan produint des del primer sorteig celebrat el passat 20 de gener de 2021, per raó de la pandèmia de la COVID-19.

El Ple adopta els següents acords:

PRIMER. L'acord és aprovat per unanimitat dels membres assistents.

SEGON. El sorteig es realitza i es dóna per vàlid, modificant la mesa atenent les circumstàncies personals de cadascú dels designats, amb l'objectiu principal de poder constituir la mesa electoral per a les eleccions del pròxim diumenge 14 de febrer, i pensant i preveient, tots els assistents, que es poden produir noves vacants per raó de la pandèmia de la COVID-19. El sorteig compleix escrupolosament l’article 26 de la LOREG.

Darrera actualització: 23.02.2022 | 18:13