S'aprova el pressupost municipal de l'exercici 2021

Dijous, 10 de juny de 2021 a les 08:37

En la sessió plenària es fa un repàs i explica de manera resumida l'estat de despeses i l'estat d'ingressos.

L'Alcalde fa una breu explicació del capítol 6, de inversions, destaca:

  • Inversió projecte carrer major.
  • Inversió ampliació escola: ampliació aula petits.
  • Inversió per el tancament de la Sala de Plens, per fer un despatx per els serveis tècnics, comptabilitat... Inclou mobiliari.
  • Inversió de tancament de la deixalleria: tancament nou, més unit, que protegeixi tots els contenidors.
  • Inversió per pagar el Camí de l'Espinoi: s'han d'acabar de pagar als contractistes. 

Es discuteixen diferents punts analitzats al llarg del pressupost presentat i s'acaba aprovant per majoria amb 4 vots a favor (Ara Collsuspina) i 3 vots en contra (Junts per Collsuspina).

Darrera actualització: 23.02.2022 | 17:47