Oberta la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç i els serveis per a l'any 2019

Dimarts, 23 de juliol de 2019 a les 12:32

Aquesta subvenció és per potenciar la nova implantació de comerços i millora comercial dels establimetns i la instal·lació de "Click & Collect".

La finalitat de la subvenció és promocionar i impulsar el sector comercial, de serveis i fomentar la competitivitat i la qualitat d'aquests sectors, del programa següent:

  • Suport a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments i la instal·lació de sistemes de "Click & Collect".

La tramitació, el procediment de concessió, la resolució i l'atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com les condicions, els criteris de valoració, els requisits de participació i la documentació a aportar, es regeixen per les bases que aprova la Resolució de 5 d'abril de 2019, del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda (DOGC núm. 7851, de 10.4.2019).

Les sol·licituds, juntament amb la documentació i annexos corresponents, es poden presentar des del dia 8 de juliol de 2019 i fins a l'exhauriment del pressupost destinat a aquest programa amb el límit màxim del dia 31 de desembre de 2019.

Darrera actualització: 23.07.2019 | 12:42