Excepcionalitat per sequera - restriccions

Dijous, 9 de març de 2023

La sequera que estem vivint a Catalunya des de finals de 2020 continua agreujant-se.

Restriccions:

  • Dotació d'aigua per habitant i dia: 230 litres màxim.
  • Jardins i zones verdes: Prohibit el reg. Només es permet per garantir la supervivència de l'arbrat.
  • Piscines: Prohibit omplir-les. Només es permet parcialment amb sistemes de recirculació.
  • Neteja de vehicles: Només vidres i miralls. La resta, en trens de rentatge.
  • Carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars: Prohibit netejar-los amb aigua potable.
  • Fonts ornamentals: Prohibit omplir-les.
  • Reg agrícola: Cal reduir-lo un 40% o substituir-lo parcialment per aigües regenerades.
  • Granges: Només per a l'abeurament i neteja d'animals i del recinte.
  • Usos industrials: Cal reduir-los un 15%.
  • Usos recreatius: Cal reduir un 15% els assimilables a urbans i un 50% el reg.
Darrera actualització: 10.03.2023 | 07:02