Es publica l'Anunci del llistat definitiu d'admesos i exclosos per cobrir la plaça de secretaria intervenció

Dilluns, 29 d'abril de 2019 a les 12:04

El passat 15 d'abril de 2019 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en el procés de selecció.

Per resolució de l'alcaldia 24/2019, de data 25 d'abril de 2019, es va aprovar la llista definitiva d'admesos i exclosos, de nomenament del tribunal i de fixació de la data, hora i lloc del concurs per cobrir la plaça de secretaria intervenció.

Per més informació, es pot accedir al Tauler d'anuncis del web i veure la publicació.

Darrera actualització: 07.01.2020 | 10:40