Curs de socorrisme aquàtic

Dilluns, 12 de gener de 2009
Del 21 febrer al 10 maig a Centelles. Preu: 105 eur. Inscripcions a l'Ajuntament fins al 5 febrer, previ ingrés de l'import i presentant la documentació que s'indica a la notícia.

El curs començarà el dissabte 21 de febrer i acabarà el diumenge 10 de maig. Les classes s’impartiran els dissabtes de 15 a 20 hores i els diumenges de 9 a 14 hores.

Els assistents que superin el curs rebran el títol que els permetrà fer de socorristes a les piscines d’ús públic.

S’hi poden inscriure a l’Ajuntament de Collsuspina totes les persones que hagin complert 16 anys abans del dia 21 febrer 2009 i que aportin la documentació següent:

  • Comprovant de l'ingrés bancari dels 105€ de la quota d'inscripció, on s'indiqui el nom i cognoms de l'alumne, al compte corrent número 2100-3098-31-2200242046
  • Fotocòpia del DNI
  • Fotografia de carnet
  • Graduat Escolar o similar
  • Certificat mèdic oficial on s'especifiqui que l'alumne "no pateix cap malaltia infecto-contagiosa ni incapacitats que l'impedeixin realitzar el curs de salvament, i que està capacitat per realitzar activitats aquàtiques i de busseig"

Temari

 

1r bloc: SOCORRISTA DE PRIMERS AUXILIS (Total 60 hores)

ü       Primers auxilis- 25 hores presencials

ü       Anatomia- 6 hores presencials

ü       Fisiologia- 6 hores presencials

L’avaluació d’aquest bloc serà mitjançant:

o        Avaluació teòrica amb examen final

o        Avaluació pràctica que es farà durant les classes presencials

o        Treball obligatori

2n bloc: SOCORRISTA AQUÀTIC (Total 70 hores)

ü       Legislació- 5 hores presencials

ü       C.C. del comportament- 8 hores presencials

ü       Pràctica de salvament aquàtic- 25 hores presencials

ü       Teoria del salvament aquàtic- 10 hores presencials

ü       Natació- 5 hores presencials

L’avaluació d’aquest segon bloc es farà:

o        Avaluació teòrica amb un examen final de cada assignatura

o        Avaluació pràctica a l’assignatura de pràctiques de salvament

o        Avaluació pràctica a l’assignatura de natació

o        Altres treballs

Les hores descrites anteriorment són les presencials. El total d’hores inclou la realització dels treballs.

 

Més informació a http://www.osonajove.net.

Darrera actualització: 6.08.2010 | 02:05