Convocatòria laboral per secretari/ària de classe tercera amb caràcter interí

Dijous, 21 d'abril de 2022 a les 19:25

Es presenten les bases reguladores de convocatòria del procés selectiu per a la provisió del lloc de Secretaria Intervenció.

L'Ajuntament de Collsuspina, mitjançant Decret d'Alcaldia de data 19 d'abril de 2022 ha resolt aprovar les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés selectiu per a la provisió interina del lloc de treball de secretaria de classe tercera subescala secretaria intervenció, així com el model de sol·licitud per prendre-hi part.

Es fan públiques les bases reguladores que es poden consultar en l'adjunt de la notícia o accedint a la secció d'Ofertes de treball.

Darrera actualització: 22.04.2022 | 07:15