Convocatòria anticipada pels anys 2023-2024 d'ajuts a la línia de finançament per a projectes d'eficiència energètica i economia circular d'empreses turístiques de Catalunya

Divendres, 20 de gener de 2023

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8822, de 29 de desembre de 2022, va sortir publicada la RESOLUCIÓ EMT/4139/2022, de 21 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria anticipada pels anys 2023-2024 d'ajuts a la línia de finançament per a projectes d'eficiència energètica i economia circular d'empreses turístiques de Catalunya, en el marc de l'instrument europeu Next Generation i del Pla de recuperació, transformació i resiliència del Govern d'Espanya (ref. BDNS 666889).

Us recordem, que el passat de 30 de novembre de 2022, es va publicar al DOGC número 8804, va sortir publicada, l'ORDRE EMT/254/2022, de 28 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la convocatòria d'ajuts a la línia de finançament per a projectes d'eficiència energètica i economia circular d'empreses turístiques de Catalunya, en el marc de l'instrument europeu Next Generation i del Pla de recuperació, transformació i resiliència del Govern d'Espanya, la qual us adjuntem.

Objecte de la convocatòria:
Fer pública la convocatòria anticipada dels anys 2023 i 2024 per a la concessió d'ajuts a la línia de finançament per a projectes d'eficiència energètica i economia circular d'empreses turístiques de Catalunya, en el marc de l'instrument europeu Next Generation i del Pla de recuperació, transformació i resiliència del Govern d'Espanya, per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya.

Sol·licituds i termini de presentació:
6.1 El termini per presentar el formulari de sol·licitud de subvenció s'inicia a les 9.00 h del dia 17 de gener de 2023 i acabarà un cop exhaurit el pressupost disponible o, com a màxim, el dia 31 de desembre de 2024, data en la qual finalitza la vigència del programa, d'acord amb el que disposa la base 3 de l'Ordre de bases reguladores.

El formulari de sol·licitud normalitzat s'ha de presentar electrònicament, juntament amb la documentació que preveu la base 12 de l'annex 2 de l'Ordre de bases reguladores, mitjançant el Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat), o de l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

Darrera actualització: 20.01.2023 | 12:00