Collsuspina ja disposa del Perfil Climàtic municipal

Dimarts, 30 d'abril de 2019 a les 10:50

El Perfil climàtic és una síntesi gràfica i numèrica de la situació del municipi envers el canvi climàtic. El perfil inclou quin és el compromís assumit pel municipi per lluitar contra el canvi climàtic. Consta de dues parts diferenciades: una relativa a la mitigació del canvi climàtic (reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle) i una altra associada a l'adaptació als impactes del canvi climàtic.

La Diputació de Barcelona, com a ens Coordinador del Pacte, i en el marc del suport als municipis adherits al Pacte d'Alcaldes, ha desenvolupat una nova eina de comunicació tècnica: el Perfil climàtic.

S'inclou l'evolució dels consums energètics i de les emissions així com de la producció de renovables. En cas que el municipi disposi d'un Pla d'acció per a l'energia sostenible (PAES) o un Pla d'acció per a l'energia sostenible i el clima (PAESC) aprovat hi ha una visió general de les accions proposades per reduir les emissions del municipi.

Pel què fa a la mitigació s'inclou l'evolució dels consums energètics i de les emissions així com de la producció de renovables. En cas que el municipi disposi d'un Pla d'acció per a l'energia sostenible (PAES) o un Pla d'acció per a l'energia sostenible i el clima (PAESC) aprovat hi ha una visió general de les accions proposades per reduir les emissions del municipi.

Si el municipi té un pla d'adaptació o un PAESC redactat es mostra l'avaluació a la vulnerabilitat de les conseqüències del canvi climàtic i la visió global de les accions que estan planificades. En cas de no disposar d'un pla específic es mostra una avaluació preliminar de la vulnerabilitat al canvi climàtic.

 

COLLSUSPINA
Adherit al Pacte dels Alcaldes per l'Energia Sostenible (20-20-20)
Ens hem compromès a...
Reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle de Collsuspina en un 20,64% per a l'any 2020. Això vol Collsuspina dir passar de 6,17 tones de CO2 per habitant l'any 2005 a 4,9 tones per habitant l'any 2020.
Darrera actualització: 30.04.2019 | 12:02