Aprovades les bases reguladores per a la concessió de subvencions a la instal·lació d'infraestructures de recàrrega per al vehicle elèctric

Dimecres, 10 de juliol de 2019 a les 16:01

RESOLUCIÓ EMC/1809/2019, de 28 de juny, de modificació de la Resolució EMC/2973/2016, de 23 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a la instal·lació d'infraestructures de recàrrega per al vehicle elèctric en el marc del Pla d'Acció per al desplegament d'infraestructures de recàrrega per als vehicles elèctrics a Catalunya.

OBJECTE I FINALITAT

Regular la concessió de subvencions a la instal·lació d'infraestructures de recàrrega ràpida d'accés públic per al vehicle elèctric en el marc del Pla d'Acció per al desplegament d'infraestructura de recàrrega per als vehicles elèctrics a Catalunya.

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Poden ser persones beneficiàries d'aquests ajuts els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades (EMD).

TIPUS I QUANTIA D’AJUTS

La despesa mínima, realitzada i justificada, de l'activitat subvencionada exigible per poder considerar complert l'objecte i la finalitat de la subvenció serà del 50%.

SOL·LICITUDS

El termini de presentació de les sol·licituds serà el que s’estableixi en la resolució de la convocatòria.

Darrera actualització: 10.07.2019 | 16:11