Serveis socials: Treballadora social

Divendres, 20 de novembre de 2020 de 09.00 h a 14.00 h

La treballadora social atendrà les sol·licituds a Collsuspina.

Les funcions que desenvolupa la treballadora social són en relació a les funcions pròpies dels Serveis bàsics d'atenció social segons l'article 17 de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials i que són les següents:

 1. Formar part de l'equip de serveis socials bàsics dels municipis del Moianès.
 2. Detectar i prevenir situacions de risc social o d'exclusió a partir del treball individual, familiar i col·lectiu.
 3. Analitzar, atendre i intervenir en les demandes i en l'atenció directa a l'usuari o a la seva família.
 4. Informar, orientar i assessorar sobre les prestacions i recursos socials existents per atendre les problemàtiques individuals, familiars i col·lectives concretes.
 5. Elaborar, tractar i tramitar la documentació derivada dels casos i actuacions al seu càrrec.
 6. Aplicar i avaluar el tractament de suport individual o familiar a processos d'integració social i laboral, als tractaments mèdics i psicològics, a l'educació i escolarització dels fills, a les relacions familiars i personals, entre d'altres.
 7. Tramitació i seguiment de les prestacions individuals i ajuts d'urgència, segons la normativa vigent, d'acord amb els programes en què calgui suport en els processos de desenvolupament de les capacitats personals, tot possibilitant la seva inserció social en el medi.
 8. Derivació als serveis d'atenció especialitzada, d'acord amb la resta de membres de l'equip, així com el seu seguiment, quan es consideri oportú, i el posterior suport als processos de reinserció social.
 9. Coordinar i gestionar el servei d'atenció domiciliària dels municipis.
 10. Realitzar i tramitar els programes individuals d'atenció (PIA) de les persones amb reconeixement de dependència.
 11. Disseny, planificació, execució i seguiment de projectes de l'àrea de serveis a les persones del Consell Comarcal del Moianès.
 12. Potenciar el treball en xarxa i el treball en equip amb els/les professionals del territori.
 13. Participar en comissions de treball, tant a nivell comarcal com municipal de la pròpia organització.
 14. Coordinar la prestació de serveis socials d'atenció primària entre els serveis socials i la resta de serveis de benestar (salut, ensenyament, ...) existents en el municipi i a la comarca per tal de millorar l'atenció a l'usuari.
 15. Donar suport i assessorament als municipis de l'àrea bàsica comarcal en el període de vacances i de baixes i suplències
 16. Detectar necessitats d'actuacions preventives, elaborar propostes d'actuació i executar-les, disseny de protocols d'actuació.
 17. Coordinar-se i treballar de manera transversal amb els serveis socials especialitzats.
 18. Impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els que cerquen la integració i la participació social de les persones, les famílies, les unitats de convivència i els grups en situació de risc.
 19. Elaborar informes tècnics sobre els serveis prestats d'atenció primària i aportar les dades necessàries per a la redacció de la memòria del servei.
 20. Informar a petició de jutges i fiscals sobre la situació personal i familiar de persones afectades per causes judicials.
 21. Realitzar l'activitat tècnica administrativa encomanada conforme als criteris, metodologia, procediments,etc. Establerts i facilitar la tasca de seguiment i valoració de les actuacions desenvolupades.
 22. Complir amb les obligacions en matèria de protecció de dades de caràcter general que marca l'ens, d'acord amb la normativa vigent en matèria de LOPD.
 23. Portar a terme els projectes i programes que li assignin els seus responsables, atenent la naturalesa del servei.
 24. En general, totes aquelles funcions que li sigui atribuïdes, per la cap de l'àrea, atenent la naturalesa del servei.

Edifici de l'Ajuntament

Pl. Major 3 - 08178 Collsuspina - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 938300376
Fax: 938208330
Adreça electrònica: collsuspina@diba.cat
Lloc web: www.collsuspina.cat
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 01.10.2020 | 12:33