Serveis socials: Educadora social

Divendres, 13 de de novembre de 2020 de 09.00 h a 12.00 h

L'educadora social atendrà les sol·licituds a Collsuspina.

Els àmbits d'intervenció dels serveis d'atenció primaria vénen marcats pel Decret legislatiu 17/94, que estableix que tindran especial rellevància les tasques de prevenció i els programes d'atenció comunitari a en les àrees següents:

 1. Atenció i promoció del benestar de la família i les unitats de convivència alternativa.
 2. Atenció i promoció del benestar de la infància i l'adolescència.
 3. Alenció i promoció del benestar de la vellesa.
 4. Promoció, atenció i integració de les persones amb disminucions físiques, psíquiques o sensorials.
 5. Prevenció de tota mena de drogoaddiccions i reinserció social dels afectats.
 6. Promoció d'actuacions que permetin prevenir i eliminar qualsevol discriminació per raó de raça, de sexe, o per qualsevol altra circumstància personal o social.
 7. Prevenció i tractament social de la delinqüencia, i reinserció social de penats.
 8. Ajut en situacions d'emergència social.
 9. Previsió d'altres situacions de necessitat, atenció i ajut a les persones que per altres motivacions d'importància social ho necessiten i lluita contra qualsevol mena de marginació social.

El Decret 284/96, estableix més concretament, i dins d'aquests àmbits d'actuació, les funcions dels serveis bàsics d'atenció social primària, que són:

 1. Detecció i prevenció de situacions de risc social o d'exclusió.
 2. Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials de l'area territorial corresponent.
 3. Informació, orientació i assessorament.
 4. Aplicació de tractament de suport a persones, famílies o grups.
 5. Gestió dels serveis d'atenció domiciliària i els altres que siguin determinats per via reglamentària.
 6. Tramitació i seguiment de programes i prestació que requereixin la seva intervenció.
 7. Treball social comunitari.
 8. Tramitació de propostes de derivació als serveis socials d'atenció especialitzada.

Edifici de l'Ajuntament

Pl. Major 3 - 08178 Collsuspina - Barcelona (Catalunya)
Telèfon:938300376
Fax: 938208330
Adreça electrònica: collsuspina@diba.cat
Lloc web: www.collsuspina.cat
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 01.10.2020 | 11:58