Revisió ITV pels vehicles agrícoles i ciclomotors a Collsuspina

Dimecres, 13 de d’abril de 2022 de 09.30 h a 11.30 h

L'Ajuntament de Collsuspina ofereix als seus veïns pagesos el servei de revisio ITV pels vehicles agrícoles i ciclomotors, així s'acosegueix evitar que s'hagin de traslladar a Vic o Manresa amb els seus vehicles industrials.

RESERVAR HORA​ ​a través del web:​ ​www.citaprevia.cat​ ​o bé al telèfon ​972 49 29 12.

Des del Departament de Comunicació i Atenció al Client de les Unitats Mòbils ITV comuniquen el següent:

Us informem que la nostra Unitat Mòbil efectuarà les revisions ITV als vehicles agrícoles (tractors i remolcs)​ en la data i lloc a dalt indicats. Segons regula l'article 6è. del Reial decret 2042/94, de 14 d'octubre (BOE núm. 275) actualitzat pel RD 711/2006, de 9 de juny, la revisió ITV és obligatòria per als vehicles agrícoles (tractors i remolcs). La inspecció tècnica periòdica es fa d'acord a la següent freqüència: 
  
Fins a 8 anys: Exempt 
De 8 a 16 anys: Biennal 
De més de 16 anys: Anual

També us comuniquem que la nostra Unitat Mòbil podrà efectuar la inspecció periòdica obligatòria als ciclomotors de 49 cm3​, ​segons el previst per l'Ordre UE/40/2007, de 27 de febrer, per la qual es fixa la data d'entrada en vigor de l'obligatorietat de la inspecció tècnica periòdica dels ciclomotors de dues rodes.​ El cost de la inspecció ITV per a ciclomotors serà l'establert segons les tarifes d'ITV aprovades per la Generalitat de Catalunya. La inspecció tècnica periòdica de ciclomotors es fa d'acord a la següent freqüència: 
 
Fins a 3 anys: Exempt 
De més de 3 anys: Biennal 

Adreça:

Solar de Can Mas
(pàrquing darrera de l'Ajuntament de Collsuspina)

Darrera actualització: 08.02.2022 | 06:53