Oberta una convocatòria per a la previsió del Jutge/essa de Pau

Dilluns, 9 de novembre de 2020 a les 10:12

La Junta de Govern Local de data 22/10/2020, ha acordat obrir la convocatòria per a la previsió del Jutge de Pau de Collsuspina.

La documentació que cal aportar:

1) DNI o fotocòpia compulsada.
2) Sol·licitud d'acord amb el formulari que l'Ajuntament posa a disposició dels interessats
3) Certificació o declaració jurada que no s'està en cap de les causes d'incapacitat de l'article 303 de la LOPJ.
4) Certificació o declaració jurada de no estar afectat per cap de les incompatibilitats o prohibicions dels articles 389 a 397 de la LOPJ.
5) Currículum vitae on s'especifiqui l'activitat que s'està desenvolupant en l'actualitat.

Data de termini: 20 de novembre de 2020.

Darrera actualització: 09.11.2020 | 10:45