Retribucions càrrecs electes

Retribucions i indemnitzacions

  • Alcalde-President de l'Ajuntament, dedicació 75% jornada, 900€ nets/mes: Oriol Batlló Farriol.
  • Regidor de l'Ajuntament, dedicació 20% jornada, 250€ nets/mes: Eloi Oller Olivares.
  • Indemnització assistència al Ple, 90€: Tots els regidors excepte els que tenen dedicació parcial.
  • Indemnització assistència a la Junta de Govern, 150€: Tots els regidors excepte els que tenen dedicació parcial.
  • Indemnització assistència a la Comissió Informativa, 30€: Tots els regidors excepte els que tenen dedicació parcial.
  • Aportació econòmica als Grups Municipals: 10€ regidor electe/any i 20€ Grup Municipal/any.
Darrera actualització: 16.07.2019 | 16:46
Darrera actualització: 16.07.2019 | 16:46