Llicència d'obra menor

Urbanisme, activitats i medi ambient

Permís d'execució d'obres sempre que no requereixin de projecte tècnic firmat per professionals titulats, ni tinguin pressupostos elevats i que no afectin l'estructura o elements sustentadors de l'edificació.

Quin cost té:

Segons ordenances municipals.

Qui pot sol·licitar-ho:

El propietari o promotor de l'obra o tota persona degudament autoritzada.

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 08.07.2022 | 13:19