Comunicació d'obres excloses de llicència

Urbanisme, activitats i medi ambient

Comunicació, que es fa a l'Ajuntament, de la realització de qualsevol obra, sempre que:

  • No suposi canvis en obertures, parets, pilars i sostres, ni en la distribució interior dels edificis.
  • No suposi muntatge de bastides.
  • No afecti l'estructura de l'edifici.
  • No afecti façanes, paviments exteriors i patis interiors.
  • No afecti edificis catalogats o zones especialment protegides.
  • En parcel·les, no suposi la destrucció de jardins existents, ni tala d'arbres ni moviment de terres.

Quin cost té:

Gratuït.

Quan es dóna resposta:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Qui pot sol·licitar-ho:

El titular de l'habitatge (propietari o arrendatari).

Cal aportar:

  • No cal aportar documentació.

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 27.03.2018 | 18:14