Certificat de compatibilitat urbanística

Urbanisme, activitats i medi ambient

Sol·licitar un certificat que acrediti la compatibilitat d'un projecte d'una activitat amb el planejament urbanístic vigent.

Quin cost té:

Taxa segons ordenances fiscals.

Quan es dóna resposta:

1 mes

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona interessada.

Cal aportar:

  • Memòria tècnica que ha d'incloure:

    - Plànol/s d'emplaçament que permeti una identificació indubitable de la finca.
    - Memòria descriptiva de l'activitat projectada que expliciti la seva naturalesa i característiques principals.
    - Necessitats d'ús i aprofitament del sòl i del subsòl.
    - Requeriments de l'activitat respecte als serveis públics municipals.

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 25.11.2022 | 12:01