Ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya

Dimarts, 9 de juliol de 2019 a les 09:12

OBJECTE I FINALITAT

Aquesta línia de subvencions té com objecte fomentar la retirada en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya i gestionar correctament els residus d'amiant.

La finalitat de la subvenció és promoure i fomentar la retirada de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, i procurar que aquesta s'efectuï amb les òptimes condicions, amb la finalitat última de millora ambiental i de la minimització del risc que aquest material comporta per a la salut pública.

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Podran acollir-se als ajuts per a la retirada i gestió dels residus d'amiant els propietaris de béns immobles que continguin elements d'amiant procedents de la construcció que impulsin el seu desmuntatge, ja siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i comunitats de veïns.

SOL·LICITUDS

El termini per presentar sol·licituds en aquesta convocatòria serà des de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins a l'exhauriment de la disponibilitat pressupostària i en tot cas fins el 29 de novembre de 2019.

Darrera actualització: 10.07.2019 | 08:25