Convocatòria de la sessió de la Junta de Govern Local. 1 de juliol de 2021

Dimecres, 30 de juny de 2021

ORDRE DEL DIA

PRIMER. Aprovar, si s'escau, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de la Junta de Govern Local de data 10 de juny de 2021.
SEGON. Ratificar el Decret d'Alcaldia 2021/43, de 18 de juny de 2021.
TERCER. Aprovar, si s'escau, la certificació final d'obres de la fase 2 del contracte d'obres "Millora del camí de l'Espinoi a Collsuspina", expedient 136/2021.
QUART. Aprovar, si s'escau, les obligacions corresponents del mes de juny.
CINQUÈ. Donar compte de les instàncies registrades al Registre des de l'anterior Junta de Govern Local a l'actual.

Darrera actualització: 1.07.2021 | 08:19