Acta de la sessió de la Junta de Govern Local. 1 d'octubre de 2021

Dissabte, 2 d’octubre de 2021

ORDRE DEL DIA

PRIMER. Aprovar, si s'escau, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de la Junta de Govern Local de data 16 de setembre de 2021.
S'aprova per unanimitat dels assistents.

SEGON. Aprovar, si s'escau, les obligacions corresponents des de l'anterior Junta de Govern Local a l'actual.
Factura Morató Mogar Ofimàtica: es decideix aturar i deixar per la propera Junta de Govern Local. L'equip de govern indica al Secretari si pot treure relació de factures sobre el mateix tercer.
S'aprova per unanimitat dels assistents.

Darrera actualització: 22.11.2021 | 19:14