Acta de la sessió de la Junta de Govern Local. 1 de setembre de 2021

Dijous, 2 de setembre de 2021

ORDRE DEL DIA

PRIMER. Aprovar, si s'escau, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de la Junta de Govern Local de data 5 d'agost de 2021.
S'aprova per unanimitat dels assistents.

SEGON. Ratificar Decret d'Alcaldia número 2021_62, de data 5 d'agost de 2021.
S'aprova per unanimitat dels assistents.

TERCER. Ratificar Decret d'Alcaldia número 2021_71, de data 31 d'agost de 2021.
S'aprova per unanimitat dels assistents.

QUART. Aprovar, si s'escau, les obligacions corresponents del mes de d'agost.
S'aprova per unanimitat dels assistents.

CINQUÈ. Donar compte de les instàncies registrades al Registre des de l'anterior Junta de Govern Local a l'actual.

Darrera actualització: 22.11.2021 | 16:13