Comissions informatives

Dins de l'organització de l'Ajuntament de Collsuspina s'han consituït les següents Comissions Informatives amb caràcter permanent:

  • Comissió informativa permanent de territori, serveis econòmics i generals.
  • Comissió informativa de serveis a les persones.

Qui en forma part?

  • L'Alcalde.
  • 2 membres (el nombre de membres de les Comissions Informatives ha d'ésser proporcional a la representativitat dels diversos grups polítics en l'Ajuntament o igual per a cada grup).

Quan es celebren?

Les sessions ordinàries de les Comissions Informatives es celebren la setmana anterior a la del ple municipal sense prejudici que puguin ser convocades en sessió extraordinària per part de la presidència.

Comissió Especial de Comptes

Les sessions ordinàries de la Comissió Especial de Comtpes es celebren un cop l'any dins del primer semestre, abans de l'aprovació plenària del Compte General del pressupost, i són convocades 15 dies abans de la seva celebració, sens prejudici que puguin ser convocades en sessió extraordinària per part de la presidència.

Darrera actualització: 10.01.2020 | 13:27
Darrera actualització: 10.01.2020 | 13:27