Es publica la diagnosi de l'estat econòmic de l'Ajuntament de Collsuspina

Dijous, 11 de juliol de 2019 a les 18:12

La Diputació de Barcelona realitza diferents actuacions d'assistència a la gestió econòmica i financera municipal, com ara el suport a la comptabilitat municipal, a través de la xarxa informàtica provincial, que l'Ajuntament utilitza.

A partir de les dades verificades en les revisions dels estats comptables que s'efectuen en el moment del tancament de l'exercici, s'ha elaborat un document que, identificat com DIAGNOSI ECONÒMICA I FINANCERA, té la voluntat de realitzar una anàlisi comparativa de diferents magnituds econòmques de la liquidació de l'exercici 2017 de l'Ajuntament, amb uns valors mitjans obtinguts de les liquidacions revisades en el suport comptable. La finalitat és facilitar una informació abreujada i amb dades comparatives, per poder valorar la situació de l'Ajuntament dins un conjunt de municipis.

Darrera actualització: 12.07.2019 | 06:44