Aprovació inicial del Projecte de Reparcel·lació del PAU 3

Dimarts, 7 de gener de 2020 a les 10:02

En sessió ordinària, celebrada pel ple de la corporació, en data 28 de Novembre de 2019, ha adoptat el següent ACORD: APROVAR, Inicialment el "Projecte de reparcel·lació del PAU 3".

Que s'ajusta a la normativa d'aplicació, en especial al text refós de la Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de planejament de l'àmbit del Raval Picanyol, de Collsuspina, aprovat per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Catalunya Central, en les sessions de 18 d'abril de 2013 i de 12 de desembre de 2017, per tant es pot informar favorablement el document i continuar la seva tramitació.

Darrera actualització: 07.01.2020 | 10:09