Estats d'execució del pressupost.

Estat d'execució del pressupost 2016.

En aquest apartat podreu consultar l'evolució trimestral del pressupost corresponent a cada anualitat, juntament amb el detall de les modificacions pressupostàries aprovades pels òrgans de govern municipals.

Darrera actualització: 04.02.2016 | 06:20
Darrera actualització: 04.02.2016 | 06:20