Convocatòria Ple municipal 20 de febrer de 2019

Dijous, 14 de febrer de 2019 a les 20:31

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l'acta anterior.
2. Nomenament de Marta Crosas Capdevila com a persona idònia de la secretaria del registre civil del jutjat de pau de Collsuspina.
3. Aprovació de l'increment dels conceptes retributius del personal no incrementats pel Reial Decret Llei 24/2018.
4. Aprovació inicial del projecte "Millora camí de l'Espinoi".
5. Aprovació inicial del projecte "Adequació de la planta segona del centre plurifuncional els Ventets de Collsuspina".
6. Aprovació inicial del projecte "Instal.lació solar fotovoltàica d'autoconsum compartit".
7. Aprovació del compte de patrimoni de l'exercici 2018.
8. Aprovació del compte de gestió i recaptació de l'exercici 2018.
9. Aprovació de l'encomana de gestió consistent en la prestació d'assistència en matèria d'enginyeria al Consell Comarcal del Moianès.
10. Aprovar l'adhesió a l'Aliança Educació 360.

Darrera actualització: 15.02.2019 | 08:04