Ple ordinari 2 d'agost de 2018

Dijous, 2 d'agost de 2018 a les 20:00

Ple ordinari amb aquest ordre del dia:

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

2. Donar compte de les resolucions.

3. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost.

4. Aprovació si s’escau, de l’expedient de modificació de pressupost 2/2018.

5. Aprovació del número padró d’habitants.

6. Donar compte de l’increment de 1’5% de les retribucions de personal al servei del sector públic des de gener de 2008.

7. Donar compte de l’aprovació del projecte Millora de camins.

8. Mocions, precs i preguntes.

Darrera actualització: 09.08.2018 | 11:16