Relació treballs temporals

En aquest apartat trobareu tots aquells llocs de treball temporal vacants de Collsuspina.

Llocs de treball temporal vacants:

Busquem 2 majors de 16 anys per controlar les entrades de la piscina

4 dies de feina, 4 dies de festa.
Horari de 3 a 7:30.
Caps de setmana alterns d'11 a 7.
Es valorarà experiència, formació, propostes de dinamització.
Entrega de CV via telemàtica fins el dilluns 15 a les 22:00.

Dubtes: 670005935

Les funcions del lloc de treball, entre d'altres, són següents:
• Realitzar el cobrament de les entrades a la piscina municipal.
• Garantir l'obertura i tancament de l'edifici i instal·lacions on dona servei.
• Controlar i custodiar les claus de l'edifici instal·lacions on dona servei.
• Complir i fer complir, tots els requisits de seguretat que vagi publicant la Generalitat, l'estat o qualsevol organisme oficial en referència la Covid-19.
• Realitzar el control accessos.
• Control de qualitat de l'aigua de la piscina.
• Avisar a l'ajuntament quan falti clor, o algun dels productes necessaris per mantenir la qualitat de aigua.
• Subministrar el material i l'equipament necessaris per al funcionament de les instal·lacions i locals on dona servei.
• Revisar i reposar materials i equipament del local on dona servei, procurant que es trobin en bon estat.
• Vigilar l'estat del local i el funcionament de les seves instal·lacions, comunicant qualsevol anomalia al responsable administratiu.
• Garantir l'encesa i apagada de llums i altres instal·lacions que disposin de mecanismes automàtics que les regulin, en instal·lacions al seu càrrec.
• Facilitar informació general, personalment i telefònica.
• En general, qualsevol altra tasca afina a la categoria del lloc i semblant a les anteriorment descrites, que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics i resulti necessària per raons del servei.

Consulta les bases.

Última actualització: 11 de juny del 2020.

Darrera actualització: 12.06.2020 | 06:24
Darrera actualització: 12.06.2020 | 06:24