Plantilla i retribucions de personal

La plantilla és el conjunt de persones que ocupen els llocs de treball d'un ens, que han estat dotats pel pressupost, i que, per tant, són susceptibles de ser ocupats. En aquest apartat, doncs, podràs consultar els treballadors que ocupen un lloc de treball de l'Ajuntament de Collsuspina.

Plantilla de personal

A) PERSONAL FUNCIONARI:

1. Amb habilitació de caràcter nacional
1.1 Secretaria (50%): 1 - NÚM. GRUP A1 (nivell complement de destí: 21)

2. Funcionaris de Carrera
2.1 Auxiliar Administratiu (100%): 1 - NÚM. GRUP C2 (nivell complement de destí: 18)

B) PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

1. Personal manteniment (100%): 1

2. Personal administració (80%): 1 (nivell complement de destí: 18)

Darrera actualització: 07.06.2019 | 11:53
Darrera actualització: 07.06.2019 | 11:53