Plantilla i retribucions de personal

Plantilla de personal

Plantilla de personal 


A) PERSONAL FUNCIONARI

1. Amb habilitació de caràcter nacional:
1.1 Secretaria-intervenció (56%) (nivell complement de destí: 20). núm. 1 Grup: A1
2. Funcionaris de Carrera
Auxiliar Administratiu (100%) (nivell complement de destí: 18). núm.1 Grup:  C2

B) PERSONAL LABORAL
1. Personal manteniment (100%) 1

 

Consulteu publicació al BOPB

Darrera actualització: 02.03.2017 | 07:28
Darrera actualització: 02.03.2017 | 07:28